Instrument på Salsta slott

Klavikord Rosenau 1778
Klavikord, nytt på modell efter Specker 1743
Hammarklaver Rackwitz 1810
Flygel CP Ekstrand 1860
Piano Sätherberg 1860
Barnorgel 1890
Praktorgel CB Pettersson 1899
Piano John Pettersson, tidigt 1900-tal