Instrument på Salsta slott

Klavikord Rosenau 1778
Klavikord, nytt på modell efter Specker 1743
Hammarklaver Rackwitz 1810
Taffel, OB Ekström ca 1840.
Flygel Malmsjö ca 1850.
Hagapianot ca 1850.
Flygel CP Ekstrand 1860
Piano Sätherberg 1860
Barnorgel 1890
Praktorgel CB Pettersson 1899
Piano John Pettersson, tidigt 1900-tal
Piano Billberg 1920-tal.

Hammondorgel 1969, använd av Bo Hansson, Hansson & Karlsson, Sagor & Swing, Dubbelorganisterna och Fruitmachine.