De osynliga på Salsta slott

De osynliga på Salsta slott är en konstutställning av Mikael och Gyösh Östergren.

Tjänstefolk och arbetare i och kring slott omnämns ofta flyktigt eller inte alls i historieböckerna, och än mer sällan syns de som konstverk i slottens salar. Konstnärerna Gyösh och Micke Östergren vill nu ändra på det och lyfta fram dessa hårt arbetande människor ur historiens skuggor i samarbete med Salsta slott. Det blir en utställning med bildkonst, installationer och statyer som ger de osynliga en plats i historien.

Mer om utställningen och bilder på konsten finns här, här och här.

Ett med tapeten?