Musik på Salsta slott

Lördag 21 november

Dóra Pétery, klavikord

Dóra Pétery är uppvuxen i Budapest och har en masterexamen som organist från Franz Liszt Academy of Music. Under åren 2001−2003 specialiserade hon sig på klavikord vid Helsingfors Sibelius Academy. Hon framträder både ensam och i olika kammarmusikensembler, och dessutom som solist med orkestrar som Franz Liszt Chamber Orchestra och Budapest Strings. Hennes repertoar sträcker sig från renässansmusik till samtida musik. På CD finns hon representerad i ett inspelningsprojekt på orglar i Lutheranska kyrkor i Ungern.

Konserterna ges kl. 13, 15 respektive 17. Före de två första konserterna ges dessutom möjlighet till en timmes guidad rundvandring på slottet (start 12.00 respektive 14.00).

För den som så önskar serveras konsertfika efter konserterna (förstås även efter sista konserten) i Vinterträdgården och dess angränsande rum, bestående av kaffe/té och chokladtårta/praliner.

Pris för konserten 200 kr och för rundvandringen 100 kr.

Boka biljett till info@salsta-slott.se

Ange i din bokning vilken av de tre konserterna du önskar biljett till och om du vill följa med på guidad visning efter konserten. Observera att tillgängligheten tyvärr är begränsad då det inte finns hiss upp till Kungssalen, så bärhjälp upp för entrétrappan är nödvändig för rullstol.

Konserterna genomförs i samverkan med Klaverens hus och Studieförbundet Vuxenskolan. Konsertfikat serveras av Handjord.

Dora Pétery

Information om tidigare konserter

Lördagen den 24 oktober tyvärr ingen konsert med Astri Aareskjold pga skada. Vi återkommer med ny information när konserten istället kan gå av stapeln.

På Astris program står romantiska pärlor ur salongsmusikens 1800-tal, pianots glansperiod. Det är verk av Beethoven, Liszt och Schumann, däribland Liszts episka 2:a ballad i B-moll, som sägs vara baserad på den grekiska sagan om Hero och Leander, och Beethovens 24.e pianosonat, en komprimerad sådan som inte ofta spelas, men sägs ha varit Beethovens egna favoritsonat. 

”Astri visar och förmedlar på ett fantastiskt sätt sina musikaliska idéer när hon spelar. Hennes val av frasering förmedlas klart och tydligt för oss som lyssnare, och hennes musicerande berör känslomässigt. Hon visar stor rytmisk kontroll, hon har en övertygande dynamik och en fin transparens i stämföringen i sitt pianospel. Musiken blir levande och bryter sig loss från notbilden” (Juryns motivering till Solna Stads Krausstipendium 2020)

Astri Aareskjold (f.1999) började spela piano vid sju års ålder och har varit framgångsrik i en rad tävlingar. Hon var exempelvis andrapristagare i Stockholm International Music Competition 2017 och 2018 representerade hon staden Stavanger i finalen av den norska tävlingen Ungdommens Musikkmesterskap i Oslo. Förutom Krausstipendiet tilldelades hon 2018 Lövstabruks Kammarmusikfestivals Ungdomspris.  Hon har också erhållit ungdomsstipendier från Kungliga Musikaliska Akademien.

I övrigt har Astri framträtt under Helsingborgs Pianofestival samt uruppfört verk för solopiano av Andrea Tarrodi och Ylva Skog i Svensk Musikvår (2017). Astri går sitt tredje år på Kandidatutbildningen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där hon studerar för professor Stefan Bojsten. Våren 2021 kommer Astri att påbörja utbytesstuder vid Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn i Leipzig för professor Christian A. Pohl. Tidigare lärare har varit Ann-Sofie Klingberg och Terés Löf. Astri representeras sedan 2020 av Eccoli Agency Sweden.

Hero och Leander, motiv för Liszts 2:a ballad i B-moll.

Lördagen den 10:e oktober gästade flöjtisten Jana Langenbruch Salsta med ett program med musik från den nederländska guldåldern, 1600-talet. Då var Nederländerna den ledande handelsnationen i Europa och producerade dessutom framträdande konstnärer och vetenskapsmän. Programmet innehåller musik ur Jacob van Eycks verk Der Fluyten Lust-hof och Paulus Matthyszs verk Der Goden Fluit-hemel

Söndagen den 13 september gästade Ulrika Davidsson Salsta slott med konserter kl. 15, 17 och 19. Ulrika Davidsson är en mångsidig musiker som har konserterat runt om i Europa, USA, Sydkorea och Japan. Hon anlitas dessutom flitigt vid internationella akademier och festivaler. Hon spelar både hammarklaver, klavikord, cembalo och piano. Instrument vid konserten på Salsta slott blir ett klavikord från 1778, ett av de instrument som Salsta slott har inlånat från Klaverens hus. UNT skrev inför konserten här.

Lördag den 18:e juli gick nypremiären för konsertserien Musik på Salsta slott av stapeln då barockviolinisten Elin Gabrielsson gav tre exklusiva konserter, vilket uppmärksammades i UNT.

Elin Gabrielsson

Johan Helmich Roman

Romans omfattande produktion hade alltid ett praktiskt syfte: de stora körverken och de båda orkestersviterna var avsedda för hovet och diplomatkåren, orkestermusik såsom sinfonior, concerti grossi och solokonserter för offentliga konserter, kammar- och solomusik liksom andliga sånger för elevkretsen och barnen. Stilistiskt utvecklades Roman från de förenade smakerna till det sena 1730-talets neapolitanska operastil och 1740-talets galanta strömningar, även om Händel förblev hans främste inspiratör livet ut. Den musikaliska betydelsen av den andra utlandsresan kan inte nog understrykas. Genom mötet med nyare neapolitanska strömningar radikaliserades Romans eget tonspråk och påverkades hans val av musik för bearbetning. Den stilkantring efter 1744 som tidigare tillskrivits Lovisa Ulrika bör snarare ses som en effekt av Roman andra resa, även om förändringen kom att förstärkas av den blivande drottningens preferenser. Det var framför allt under Romans andra utlandsresa som han skrev sina Assaggi för soloviolin. Källa: Johan Helmich Roman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6817, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eva Helenius-Öberg)

Program

Johan Helmich Roman Assaggio BeRI 320

Johan Helmich Roman Assaggio BeRI 305 

Johan Helmich Roman Assaggio BeRI 317
Konsertlängd 30 minuter

Elin Gabrielsson

Elin Gabrielsson tog sin master i modern violin vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1999, varefter hon reste till Italien och Holland för specialisering i barockviolin. De senaste tjugo åren har hon konserterat i framför allt italienska barockensembler och är sedan 2007 medlem i Europa Galante. Sedan fem år är Gabrielsson åter bosatt i Sverige och har, förutom sina uppdrag med Europa Galante, sina ensembler Orfeus Barock Stockholm och Drottningholms barockensemble där hon ofta anlitas som konsertmästare. Gabrielsson har under Coronavåren ägnat sig åt Johan Helmich Romans liv och verk, och då speciellt verken för soloviolin, gli Assaggi.

Gott om utrymme mellan stolarna i Kungssalen, de flesta placerade parvis, men också med några stolar helt för sig själva.