Musik på Salsta slott

Musik på Salsta slott

Konserterna genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och med stöd av Uppsala kommun. Biljettpris 200 kronor. Barn upp till 15 år 50 kronor. Biljetter bokas på info@salsta-slott.se

Här finns program för övriga konserter på slott och herrgårdar i Uppland.

Tisdag 6 juni kl.14 Intåg i Sommarhagen

Traditionen med konsert på nationaldagen fortsätter, i år ger trion Martin Cederquist (klarinett), Anja Fors (cello) och Martin Tell (piano) ett blandat program bestående av svensk musik och kompositörer som Brahms, Rota och Ferenc. Före konserten ges möjlighet att äta en nationaldagslunch. Anmälan till info@salsta-slott.se

Martin Cederquist – klarinett, Anja Fors – cello och Martin Tell – piano.

Söndag 11 juni kl.16 Releasekonsert för musikboken Sommarvind av Hanna Bendz.

Sommarvind är en samling gestaltande scener som utspelar sig över ett historiskt förlopp som sträcker sig från Europas tidiga historia till modern tid – ibland uttalat och ibland mer antytt. Texterna har från början uppstått ur en fråga – hur vore det att uppleva detta i en annan tid? De är en blandning av berättande scener och prosa, och handlar djupast sett om förståelse och försoning, om att gå bortom dualistiska positioner såsom stark-svag, offer-förövare. Texterna publiceras i juni både i bokform och som ljudbok, inlästa med illustrerande musik. Vid denna releasekonsert uppförs texterna och musiken i sin helhet av Hanna Bendz, uppläsning och cello, och Niclas Malmberg, piano.

Sommarvind – illustration Backa Carin Ivarsdotter

Söndag 25 juni kl.16 Anna Fronczak, klarinett, och Gregor Hänssler, violin

En musikalisk eftermiddag i fransk anda! Anna Fronczak, klarinett, och Gregor Hänssler, violin, bjuder på musik av kompositörer av bl.a. Ravel, Saint-Saens och Chopin sammanflätat med fransk poesi.

Anna Fronczak har studerat historisk och modern klarinett vid ”The Royal Conservatory” i Haag, Nederländerna och avslutade sin master i ”Zürcher Hochschule der Künste”, Schweiz och är nu aktiv med att främja kvinnliga kompositörer i olika konsertsammanhang. Gregor Hänssler har studerat vid ”Music Academy Basel” och ”Zürcher Hochschule der Künste” där han avslutade sin master och grundade ”Modulor Quartet” som 2022 vann första pris i tävlingen ”Kiwanis-Musikpreis” i Zürich.

Anna Fronczak och Greger Hänssler

Söndag 30 juli kl.16 Väsen

Väsen, Mikael Marin och Olov Johansson har under 40 års intensivt samspel och turnerande renodlat sitt sound och sin sceniska närvaro till den grad att de i dag är unika i sitt slag. Med sitt lekfulla och fulländade samspel verkar de trotsa fysikens lagar i något som förefaller vara en telepatisk kommunikation. Musiken är intensiv, dynamisk och fylld av humor. Med hjälp av stundens inspiration skapar de ett helt eget musikaliskt språk som i sitt tilltal är lika modernt som ålderdomligt. Med grunden fast förankrad i generationer av uppländsk spelmanstradition har de alltid blicken nyfiket fäst vid nya musikaliska mål.


På Väsens nya album ”Melliken” bjuds lyssnaren in till en färgstark och uttrycksfull värld där musiken från Olov Johansson och Mikael Marin går som en röd tråd genom generationerna. Här kommenteras traditionen av nya orginalkompositioner, och låtar efter Gustav Strutz, Melliken och Gustav Uggla får vingar och flyger igen. Med ett mörkt anslag på basviolan och violoncello da spallan tillsammans med de silvriga och övertonsrika nyckelharporna bildas en klang och ett samspel som är unikt i sin form. Med Melliken fortsätter Väsen sin musikaliska resa som pågått i snart fyra decennier. Fortfarande står glädjen och kärleken till musiken i centrum.

Olov & Micke har spelat ihop sedan 1983 då de träffades på Oktoberstämman i Uppsala och upptäckte att de hade en stor gemensam repertoar och ett liknande spelsätt. Det kom sig av att Micke att åkt till Ivar Tallroth i Uppsala och lärt sig låtar och Olov hade åkt till Curt Tallroth i Harbo. De hade fått ta del av den rika Bohlin/Tallroth traditionen av de två bröderna. Olov & Micke började spela intensivt ihop och gav ut sin första utgåva ”Det rister i Örat” 1985. De har spelat otroligt mycket tillsammans genom åren i Väsen. Deras senaste album Melliken kom ut i mars 2023.

Väsen, Mikael Marin och Olov Johansson

Söndag 13 augusti kl.16 Sång efter skördeanden – bland Nobelpristagare  nyskriven musik till texter av Sveriges nobelpristagare, Hanna Bendz, cello, Elisabeth Leyser, sång, Niclas Malmberg, piano.

Texter av Selma Lagerlöf, Erik Axel Karlfeldt, Harry Martinson, Verner von Heidenstam, Pär Lagerkvist, Tomas Tranströmer och Eyvind Johnson får nytt liv i denna musikaliska resa genom de svenska Nobelpristagarna i litteratur.

Niclas Malmberg, Elisabeth Leyser och Hanna Bentz

Lördag 23 september kl.16 Duo Delarosa

På 1600-talet omvandlade Eva Horn och Nils Bielke dy det äldre renässansslott som fanns på platsen till ett praktfullt barockslott. Vilken musik ljöd vid tillställningar på slottet under Eva Horns och Nils Bielkes tid? Det ges vi en aning om när Duo Delarosa tar oss tillbaka till 1600-talets tonspråk. Duon utgörs av Anders Delin, luta, och Sophie Malmros, sopran. Vid konserten framförs musik av bland annat Henry Purcell, John Dowland och Claudio Monteverdi. Anders Delin, gitarrist och lutenist, ger konserter i Sverige och har även haft flera turnéer i Asien. Hans renässansluta är byggd av Lars Jönsson och Anders är vidareutbildad lutenist för Jacob Lindberg. Sophie Malmros är elev till Lena Susanne Norin och sjunger en repertoar som sträcker sig från medeltidens sånger till 1800-talets romanser. Anmälan till info@salsta-slott.se


Söndag 10 december kl.16 Adventskonsert med Trio Bendz, med möjlighet att äta jultallrik efter konserten. Trion består av Maria Bendz, piano och sång, Hanna Bendz, cello och sång, samt Emma Bendz, sång. Programmet består av nya arrangemang av traditionella advents- och julsånger, kryddat med några mindre traditionella stycken. Anmälan till info@salsta-slott.se

Trio Bendz, vid adventskonsert på Salsta 2022. 10 december 2023 återkommer trion.

Information om tidigare konserter

Lördag 16 oktober 2021 spelade Debussy trio

Moa Bromsande (flöjt), Ester Forsberg (viola) och Stina Hellberg Agback (harpa) har sammanstrålat i en trio som tar avstamp i Debussys berömda sonata för denna besättning. På programmet stod också musik av JS Bach och av Stina Hellberg Agback, ett nyskrivet stycke som heter ”50 minus, 50 plus”, vilket är det första stycket ur sviten ”Ekon från Nattavaara” som handlar om människorna och orten Nattavaara.

Stina Hellberg Agback
Moa Bromander
Ester Forsberg

Alla tiders musik

Salsta slott går under epitetet Alla tiders slott, utifrån att slottet rymmer salar och rum från olika tidsepoker, från 1600-tal till 1900-tal. Slottets salar och rum har nu också klätts i toner, nyskriven musik men med tydliga spår från respektive epok, från Gustav von Düben till jazz, via tonsättare som JS Bach, Mozart, Beethoven och Grieg. Vid uruppförandet juli 2021 framfördes musiken av Rebecka Karlsson, violin, och Niclas Malmberg, piano.

Rebecka Karlsson, violin, och Niclas Malmberg, piano.

Midsommar 2021 gavs två konserter av BaraBarock, en grupp musiker som träffats på Tidig musik-utbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

BaraBarock består vid Salstakonserten av Emma Fagerström, sopran, Johannes Rydén, barockcello och Kerstin Baldwin Sterner, cembalo. (På bild också Yael Tishler, blockflöjt.)

Lördag 21 november 2020 gästades Salsta slott av Dóra Pétery, klavikord, som framförde ett program med musik av bland annat Mozart och JH Roman.

Dóra Pétery

Lördag den 18:e juli 2020 gick nypremiären för konsertserien Musik på Salsta slott av stapeln då barockviolinisten Elin Gabrielsson gav tre exklusiva konserter, vilket uppmärksammades i UNT.

Elin Gabrielsson

Elin Gabrielsson tog sin master i modern violin vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1999, varefter hon reste till Italien och Holland för specialisering i barockviolin. De senaste tjugo åren har hon konserterat i framför allt italienska barockensembler och är sedan 2007 medlem i Europa Galante. Sedan fem år är Gabrielsson åter bosatt i Sverige och har, förutom sina uppdrag med Europa Galante, sina ensembler Orfeus Barock Stockholm och Drottningholms barockensemble där hon ofta anlitas som konsertmästare. Gabrielsson har under Coronavåren ägnat sig åt Johan Helmich Romans liv och verk, och då speciellt verken för soloviolin, gli Assaggi.