Musik på Salsta slott

Musik på Salsta slott

Konserterna genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Biljettpris 200 kronor. Biljetter bokas på info@salsta-slott.se

Fredag 25 juni BaraBarock spelar tyskt 1700-tal, konserter kl.14 och kl.16.
Stockholm barock är en grupp musiker som träffats på Tidig musik-utbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. På Salsta slott kommer de bland annat spela musik av den tyska giganten Georg Philipp Telemann. I centrum för den här konserten står kantaten. Den typ av vokal komposition med instrumentalt ackompanjemang i flera satser, som ofta är sakral och avhandlar ett visst avsnitt ur bibeln för de olika kyrkohögtiderna, eller ett tema från den grekiska mytologin. På den här konserten kommer bland annat Telemanns kantat Du bist verflucht.

BaraBarock består av Emma Fagerström, sopran, Yael Tishler, blockflöjt, Johannes Rydén, barockcello och Kerstin Baldwin Sterner, cembalo.

Lördag 3 juli kl.15 på borggården PQ på Bjärvsafari

Studenter beväpnade med instrument och dansskor åker genom landet för att underhålla. ”Promenadorquestern och med Baletten Paletten” heter de, och uppträder med gladjazz som är lämplig för både hela och halva familjen. Se nedslag från deras turné här.

Lördag 10 juli kl. 16 uruppförande Alla tiders musik

Salsta slott går under epitetet Alla tiders slott, utifrån att slottet rymmer salar och rum från olika tidsepoker, från 1600-tal till 1900-tal, men också ett medeltida källarvalv. Slottets salar och rum har nu också klätts i toner, nyskriven musik men med tydliga spår från respektive epok, från Gustav von Düben till jazz, via tonsättare som JS Bach, Mozart, Beethoven och Grieg. Vid uruppförandet framförs musiken dessutom på tidstrogna instrument av Rebecka Karlsson, violiner, och Niclas Malmberg, klaviaturer.

Rebecka Karlsson har studerat violin för Karl-Ove Mannberg och Anna Lindal samt barockviolin för Ann Wallström vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon har varit utbytesstudent vid Conservatorio di Musica G.B. Martini i Bologna, Italien, där hon studerade violin för maestro Carlo Ricci, och studerat barockviolin på masternivå för professor Anton Steck vid Staatliche Hochschule für Musik i Trossingen, Tyskland. Förutom detta har Rebecka tagit mästarkurser för bl.a. Stefano Montanari och Rachel Podger. Nu är Rebecka verksam som frilansviolinist och pedagog, bosatt i Stockholm. Hon har spelat med ensembler som Hofkapelle München och Hassler Consort, och spelar regelbundet med bl.a. Drottningholmsteaterns orkester, Nordiska Kammarorkestern, Göteborg Baroque och Karlsson Barock.  Sedan våren 2012 är Rebecka fast medlem i Drottningholms Barockensemble. Rebecka är också anlitad för olika solo- och konsertmästaruppdrag.

Rebecka Karlsson. Fotograf: Peter Knutson
Niclas Malmberg vid slottets äldsta instrument, ett klavikord av Rosenau 1778.

Lördag 18 september kl.14 återkommer flöjtisten Jana Langenbruch till Salsta, med ett program bestående av både medeltida musik, renässans, barock, 1900-tal och folkmusik. Jana gästade även Salsta 2020 med ett program med musik från den nederländska guldåldern, 1600-talet. Delar av den konserten finns utgiven på spotify etc.

Information om tidigare konserter

Lördag 1 maj 2021 gav Ulrika Davidsson en exklusiv klavikordkonsert i samband med att hon hämtade det klavikord hon köpt, som Klaverens hus haft deponerat på Salsta slott.

Lördag 21 november 2020 gästades Salsta slott av Dóra Pétery, klavikord, som framförde ett program med musik av bland annat Mozart och JH Roman.

Dóra Pétery

Astri Aareskjold var inbokad för en konsert hösten 2020, men tvingades ställa in pga skada. Vi återkommer med ny information när konserten istället kan gå av stapeln.

På Astris program står romantiska pärlor ur salongsmusikens 1800-tal, pianots glansperiod. Det är verk av Beethoven, Liszt och Schumann, däribland Liszts episka 2:a ballad i B-moll, som sägs vara baserad på den grekiska sagan om Hero och Leander, och Beethovens 24.e pianosonat, en komprimerad sådan som inte ofta spelas, men sägs ha varit Beethovens egna favoritsonat. 

”Astri visar och förmedlar på ett fantastiskt sätt sina musikaliska idéer när hon spelar. Hennes val av frasering förmedlas klart och tydligt för oss som lyssnare, och hennes musicerande berör känslomässigt. Hon visar stor rytmisk kontroll, hon har en övertygande dynamik och en fin transparens i stämföringen i sitt pianospel. Musiken blir levande och bryter sig loss från notbilden” (Juryns motivering till Solna Stads Krausstipendium 2020)

Astri Aareskjold (f.1999) började spela piano vid sju års ålder och har varit framgångsrik i en rad tävlingar. Hon var exempelvis andrapristagare i Stockholm International Music Competition 2017 och 2018 representerade hon staden Stavanger i finalen av den norska tävlingen Ungdommens Musikkmesterskap i Oslo. Förutom Krausstipendiet tilldelades hon 2018 Lövstabruks Kammarmusikfestivals Ungdomspris.  Hon har också erhållit ungdomsstipendier från Kungliga Musikaliska Akademien.

I övrigt har Astri framträtt under Helsingborgs Pianofestival samt uruppfört verk för solopiano av Andrea Tarrodi och Ylva Skog i Svensk Musikvår (2017). Astri går sitt tredje år på Kandidatutbildningen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där hon studerar för professor Stefan Bojsten. Våren 2021 kommer Astri att påbörja utbytesstuder vid Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn i Leipzig för professor Christian A. Pohl. Tidigare lärare har varit Ann-Sofie Klingberg och Terés Löf. Astri representeras sedan 2020 av Eccoli Agency Sweden.

Hero och Leander, motiv för Liszts 2:a ballad i B-moll.

I september 2020 gästade Ulrika Davidsson Salsta slott. Ulrika Davidsson är en mångsidig musiker som har konserterat runt om i Europa, USA, Sydkorea och Japan. Hon anlitas dessutom flitigt vid internationella akademier och festivaler. Hon spelar både hammarklaver, klavikord, cembalo och piano. Instrument vid konserten på Salsta slott blir ett klavikord från 1778, ett av de instrument som Salsta slott har inlånat från Klaverens hus. UNT skrev inför konserten här. Delar av konserten finns utgiven på spotify etc.

Lördag den 18:e juli 2020 gick nypremiären för konsertserien Musik på Salsta slott av stapeln då barockviolinisten Elin Gabrielsson gav tre exklusiva konserter, vilket uppmärksammades i UNT.

Elin Gabrielsson

Elin Gabrielsson tog sin master i modern violin vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1999, varefter hon reste till Italien och Holland för specialisering i barockviolin. De senaste tjugo åren har hon konserterat i framför allt italienska barockensembler och är sedan 2007 medlem i Europa Galante. Sedan fem år är Gabrielsson åter bosatt i Sverige och har, förutom sina uppdrag med Europa Galante, sina ensembler Orfeus Barock Stockholm och Drottningholms barockensemble där hon ofta anlitas som konsertmästare. Gabrielsson har under Coronavåren ägnat sig åt Johan Helmich Romans liv och verk, och då speciellt verken för soloviolin, gli Assaggi.

Gott om utrymme mellan stolarna i Kungssalen, de flesta placerade parvis, men också med några stolar helt för sig själva.

Söndag 6 juni 2021 spelade 18.00 TRE RIKSSPELMÄN traditionella upplandslåtar med schwung.
Annika Ekstav, Anders Mattsson och Leif Alpsjö är betydande traditionsbärare av den norduppländska folkmusiken.

Anders Mattson, Leif Alpsjö och Annika Ekstav.