Musik på Salsta slott

Musik på Salsta slott

Konserterna genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Biljettpris 200 kronor. Biljetter bokas på info@salsta-slott.se

Lördag 22 maj Stockholm Barock spelar franskt och tyskt 1700-tal, konserter kl.13 och kl.15.
Stockholm barock är en grupp musiker som träffats på Tidig musik-utbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. På Salsta slott kommer de spela musik av de franska barocktonsättarna Michel Pignolet de Monteclair, Jean-Fery Rebel och den tyska giganten Georg Philipp Telemann. I centrum för den här konserten står kantaten. Den typ av vokal komposition med instrumentalt ackompanjemang i flera satser, som ofta är sakral och avhandlar ett visst avsnitt ur bibeln för de olika kyrkohögtiderna, eller ett tema från den grekiska mytologin. På den här konserten kommer bland annat Telemanns kantat Du bist verflucht och Monteclairs Ariane et Bacchus framföras.

Stockholm barock består av:
Emma Fagerström, sopran
Torun Fredberg, barockviolin
Sofia Dahlén, traversflöjt
Yael Tishler och Klara Hellström, blockflöjt
Lorenzo Fugazza, barockgitarr
Johannes Rydén, barockcello
Kerstin Baldwin Sterner, cembalo

Söndag 30/5 uruppförande Alla tiders musik

Salsta slott går under epitetet Alla tiders slott, utifrån att slottet rymmer salar och rum från olika tidsepoker, från 1600-tal till 1900-tal, men också ett medeltida källarvalv. Slottets salar och rum har nu också klätts i toner, nyskriven musik men med tydliga spår från respektive epok, från Gustav von Düben till jazz, via tonsättare som JS Bach, Mozart, Beethoven och Grieg. Vid uruppförandet framförs musiken dessutom på tidstrogna instrument av Rebecka Karlsson, violiner, och Niclas Malmberg, klaviaturer.

Rebecka Karlsson har studerat violin för Karl-Ove Mannberg och Anna Lindal samt barockviolin för Ann Wallström vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon har varit utbytesstudent vid Conservatorio di Musica G.B. Martini i Bologna, Italien, där hon studerade violin för maestro Carlo Ricci, och studerat barockviolin på masternivå för professor Anton Steck vid Staatliche Hochschule für Musik i Trossingen, Tyskland. Förutom detta har Rebecka tagit mästarkurser för bl.a. Stefano Montanari och Rachel Podger. Nu är Rebecka verksam som frilansviolinist och pedagog, bosatt i Stockholm. Hon har spelat med ensembler som Hofkapelle München och Hassler Consort, och spelar regelbundet med bl.a. Drottningholmsteaterns orkester, Nordiska Kammarorkestern, Göteborg Baroque och Karlsson Barock.  Sedan våren 2012 är Rebecka fast medlem i Drottningholms Barockensemble. Rebecka är också anlitad för olika solo- och konsertmästaruppdrag.

Rebecka Karlsson. Fotograf: Peter Knutson
Niclas Malmberg vid slottets äldsta instrument, ett klavikord av Rosenau 1778.

Söndag 6 juni kl. 18.00 TRE RIKSSPELMÄN spelar traditionella upplandslåtar med schwung.
Annika Ekstav, Anders Mattsson och Leif Alpsjö är betydande traditionsbärare av den norduppländska folkmusiken. Kännetecknande är att de spelar dansbart. Då behöver tempon och spänst vara medryckande för att lyfta dansarnas fötter. Mellan låtarna berättar de om låtar, spelmän och traditioner.


Annika, Anders och Leif har sedan barnsben fått folkmusiken och dansen i kroppen. De hade turen att börja spela medan de gamla traditionsbärarna fortfarande var aktiva. Av dem lärde de sig och för nu själva traditionerna vidare. Bland de många förebilderna finns Ceylon Wallin, bröderna Tallroth, Eric Sahlström och Viksta-Lasse. De tre har turnerat mycket i Sverige, Europa och USA med kurser och konserter. Främst spelar de nyckelharpa, men Leif är riksspelman på fiol och kommer även att spela någon fiollåt. Olika typer av polskor står främst på repertoaren men även marscher, vals och schottis och någon ren lyssnarlåt. Annika och Leif kommer att visa några av danserna. Rätt ofta i den gamla världen förekom spelmän i herrskapens salonger så denna konsert blir ett led även i den traditionen.

Anders Mattson, Leif Alpsjö och Annika Ekstav.

Information om tidigare konserter

Lördag 21 november 2020 gästades Salsta slott av Dóra Pétery, klavikord, som framförde ett program med musik av bland annat Mozart och JH Roman.

Dóra Pétery

Astri Aareskjold var inbokad för en konsert hösten 2020, men tvingades ställa in pga skada. Vi återkommer med ny information när konserten istället kan gå av stapeln.

På Astris program står romantiska pärlor ur salongsmusikens 1800-tal, pianots glansperiod. Det är verk av Beethoven, Liszt och Schumann, däribland Liszts episka 2:a ballad i B-moll, som sägs vara baserad på den grekiska sagan om Hero och Leander, och Beethovens 24.e pianosonat, en komprimerad sådan som inte ofta spelas, men sägs ha varit Beethovens egna favoritsonat. 

”Astri visar och förmedlar på ett fantastiskt sätt sina musikaliska idéer när hon spelar. Hennes val av frasering förmedlas klart och tydligt för oss som lyssnare, och hennes musicerande berör känslomässigt. Hon visar stor rytmisk kontroll, hon har en övertygande dynamik och en fin transparens i stämföringen i sitt pianospel. Musiken blir levande och bryter sig loss från notbilden” (Juryns motivering till Solna Stads Krausstipendium 2020)

Astri Aareskjold (f.1999) började spela piano vid sju års ålder och har varit framgångsrik i en rad tävlingar. Hon var exempelvis andrapristagare i Stockholm International Music Competition 2017 och 2018 representerade hon staden Stavanger i finalen av den norska tävlingen Ungdommens Musikkmesterskap i Oslo. Förutom Krausstipendiet tilldelades hon 2018 Lövstabruks Kammarmusikfestivals Ungdomspris.  Hon har också erhållit ungdomsstipendier från Kungliga Musikaliska Akademien.

I övrigt har Astri framträtt under Helsingborgs Pianofestival samt uruppfört verk för solopiano av Andrea Tarrodi och Ylva Skog i Svensk Musikvår (2017). Astri går sitt tredje år på Kandidatutbildningen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där hon studerar för professor Stefan Bojsten. Våren 2021 kommer Astri att påbörja utbytesstuder vid Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn i Leipzig för professor Christian A. Pohl. Tidigare lärare har varit Ann-Sofie Klingberg och Terés Löf. Astri representeras sedan 2020 av Eccoli Agency Sweden.

Hero och Leander, motiv för Liszts 2:a ballad i B-moll.

I oktober 2020 gästade flöjtisten Jana Langenbruch Salsta med ett program med musik från den nederländska guldåldern, 1600-talet. Då var Nederländerna den ledande handelsnationen i Europa och producerade dessutom framträdande konstnärer och vetenskapsmän. Programmet innehåller musik ur Jacob van Eycks verk Der Fluyten Lust-hof och Paulus Matthyszs verk Der Goden Fluit-hemel. Delar av konserten finns utgiven på spotify etc.

I september 2020 gästade Ulrika Davidsson Salsta slott. Ulrika Davidsson är en mångsidig musiker som har konserterat runt om i Europa, USA, Sydkorea och Japan. Hon anlitas dessutom flitigt vid internationella akademier och festivaler. Hon spelar både hammarklaver, klavikord, cembalo och piano. Instrument vid konserten på Salsta slott blir ett klavikord från 1778, ett av de instrument som Salsta slott har inlånat från Klaverens hus. UNT skrev inför konserten här. Delar av konserten finns utgiven på spotify etc.

Lördag den 18:e juli 2020 gick nypremiären för konsertserien Musik på Salsta slott av stapeln då barockviolinisten Elin Gabrielsson gav tre exklusiva konserter, vilket uppmärksammades i UNT.

Elin Gabrielsson

Elin Gabrielsson tog sin master i modern violin vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1999, varefter hon reste till Italien och Holland för specialisering i barockviolin. De senaste tjugo åren har hon konserterat i framför allt italienska barockensembler och är sedan 2007 medlem i Europa Galante. Sedan fem år är Gabrielsson åter bosatt i Sverige och har, förutom sina uppdrag med Europa Galante, sina ensembler Orfeus Barock Stockholm och Drottningholms barockensemble där hon ofta anlitas som konsertmästare. Gabrielsson har under Coronavåren ägnat sig åt Johan Helmich Romans liv och verk, och då speciellt verken för soloviolin, gli Assaggi.

Gott om utrymme mellan stolarna i Kungssalen, de flesta placerade parvis, men också med några stolar helt för sig själva.