Välkommen till Salsta Slott

Lördagen den 24:oktober blir sista chansen till ordinarie guidade rundturer innan Salsta slott blir ett Spökslott. Guidade rundvandringar erbjuds kl. 13, 14, 15 och 16, med möjlighet till fika i slottskaféet 14-16. Boka plats till rundvandring på info@salsta-slott.se

I samband med höstlovet ges Spökvandringar på slottet. Läs mer här. Ytterligare tillfälle till spökvandring ges 7/11.

Den första helgen varje månad håller slottskaféet öppet 10-16. Nästa tillfälle med öppet kafé är helgen 31/10-1/11.

Den 21:a november får Salsta slott sin första internationella artist i programserien Musik på Salsta slott, då Dóra Pétery från Budapest ger tre klavikordkonserter. Mer om konserterna hittar du här.

Dóra Pétery

En snabb överblick av vad som händer på slottet i övrigt den närmaste tiden får du i vårt kalendarium. Entrépriser hittar du här.

Sällskap är förstås också varmt välkomna att boka in andra tider för att guidas runt på slottet. Visningarna sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer här, eller skicka förfrågan om önskad tid till info@salsta-slott.se

”Något som ger slottet en väldigt särskild karaktär är att olika salar och rum i slottet under århundraden har anpassats efter tidens ideal. Rum som i det närmaste har lämnats orörda sedan 1600-talet samsas sida vid sida med rum från 1700-, 1800- och 1900-talen. Årsringarna är mycket tydligt bevarade, och en vandring genom slottet blir därför också en vandring från stormaktstidens Sverige fram till våra dagar, i ett Alla tiders slott.”


Om Salsta slott

Salsta slott är till sitt yttre ett barockslott, uppfört på 1670-talet. Men här på platsen har det funnits ett slott eller herresäte åtminstone sedan 1200-talet, och den nuvarande slottsbyggnaden har fungerat som bostad fram till 1976, och olika rum och salar har förändrats interiört under olika århundraden och efter olika ideal. Därför är Salsta slott ett Alla tiders slott. Under en tid har dock slottet vilat i en Törnrosasömn, men portarna slogs åter upp 2020.

Foto: Cecilia Eriksson


Foto: Cecilia Eriksson

Alla tiders slott och kultur HB driver sedan 2020 verksamheten på Salsta slott, men i samverkan med ett stort antal andra aktörer.

Besök & boka

Guidade gruppvisningar är kärnan i vår verksamhet, men det är fullt möjligt att boka Salsta slott för allehanda aktiviteter, från det lilla mötet i avkopplande miljö till den stora bröllopsfesten. Kontakta oss för att boka datum!

Blå salongen, ett av slottets bäst bevarade rum från slutet av 1700-talet, i Sengustaviansk stil.
Natursköna Salstaleden löper mellan tågstationerna i Vattholma och Skyttorp. Ta tåget till Skyttorp, vandra Salstaleden och gör ett stopp vid Salsta slott, innan du fortsätter vandringen till Vattholma för att sedan ta tåget hem!

Fler bilder från slottet hittar du i vårt bildgalleri.

Slottets salar och rum finns också tonsatta i sviten Alla tiders musik.