Samlat besök Salsta-Wiks slott

Det första tornet i Wik uppfördes av Ramborg Israelsdotter And, tidigare innehavare av Salsta.

Sedan mitten av 1300-talet har Wiks slott och Salsta en delvis gemensam historia. Efter att Salstas tidigare innehavare Ramborg Israelsdotter Ands make avlidit lät hon på den plats där Wiks slott finns idag bygga det så kallade Wikshus, ett elva våningar högt torn om vilket det i Historiskt-geografiskt och statiskt lexikon över Sverige anges att hon ”synes ha velat bereda åt sig och de sina en trygg och oåtkomlig fristad för de skaror av laglöst våldsamt folk, som genomtågade och skövlade landet.” Sätesgården i Wik hade hon ärvt efter sin far, och från 1303 står hon skriven i Wik.

För att kunna berätta slottens gemensamma historia erbjuder vi därför möjlighet att se de båda slotten i en och samma utflykt. Exempel på hur en sådan utflyktsdag kan se ut:

10.30 Guidad rundvandring på Salsta

11.30 Lunch i Kungssalen, Salsta

12.30 Vidare busstransport mot Wiks slott

14.00 Guidad rundvandring Wiks slott

15.00 Eftermiddagsfika Wiks slott

Riddarsalen på Wiks slott. Notera släkten Horns vapen. Gustav Horn lät under sin livstid rusta Wiks slott, och det arv hans dotter Eva Horn förde med in i äktenskapet med Nils Bielke låg till grund för ombyggnationen av Salsta slott under 1670-talet.

Pris för hela paketet, inklusive mat och fika: veckodagar 490 kronor/deltagare, helgdagar 520 kronor/deltagare. Förutsätter minst 15 deltagare.

För mer information och bokning av datum: info@salsta-slott.se