Samlat besök Salsta-Skoklosters slott

Skoklostes slott, sedan Erik Brahes tid starkt sammankopplat med Salsta.

Sedan mitten av 1700-talet har Skoklosters slott och Salsta en gemensam historia, och på Skokloster finns sedan 1756 både den Bielkeska rustkammaren, Carl Gustaf Bielkes bibliotek, som en gång i tiden var Sveriges största privatbibliotek, och mycket konst som ursprungligen har funnits på Salsta, bland annat porträtt av Nils Bielkes 12 hästar.

För att kunna berätta slottens gemensamma historia erbjuder vi därför möjlighet att se de båda slotten i en och samma utflykt. Exempel på hur en sådan utflyktsdag kan se ut:

10.30 Guidad rundvandring på Salsta

11.30 Lunch i Kungssalen, Salsta

12.30 Vidare busstransport mot Skokloster

14.00 Guidad rundvandring Skoklosters slott

15.00 Eftermiddagsfika slottscaféet

Paketpris för grupper från 15 deltagare 590kr/person (guidad rundvandring på två slott, lunch på Salsta och eftermiddagsfika på Skokloster.)

Hatt buren av Nils Bielke under slaget vid Lund, nu att beskåda på Skoklosters slott.

För mer information och bokning av datum: info@salsta-slott.se

Carl-Gustaf Bielkes bibliotek. En gång Sveriges största privatbibliotek. Flyttades från Salsta till Skoklosters slott av Erik Brahe i mitten av 1750-talet.
Eva Bielke (1677–1715) dotter till Nils Bielke och Eva Horn, sedermera gift med Abraham Brahe och farmor till Erik Brahe (1722-1756).