Tjänstefolket i arbete

Det som möjliggjorde herrskapets liv och leverne på slottet var tjänstfolkets arbete. Under århundraden har det förstås varierat stort hur många som arbetat på slottet, och avgränsningen kring hushållsarbete och gårdsarbete har varierat. Salstagodset som sådant var ett av Upplands största och drevs av en stor skara frälsebönder som brukade godsets gårdar, och torpare som gjorde dagsverken på slottet. Under 1730-talet, när Grevinnan Eva Horn var den som residerade på Salsta var det vid sidan av dessa ett 30-tal personer som skötte driften av själva slottskomplexet. Enligt noteringar av J. Byström hade Eva Horn följande personer i sin tjänst:

1 Hofpredikant

1 Cassesiren (Kokerska eller hushållerska?)

2 Cammarjungfrur

1 Cammarpiga

1 Köksgosse

3 Lakejer

3 Pigor

1 Husdräng

1 Kusk

Och för arbetet på gården:

1 Inspektor

1 Befallningsman

1 Trädgårdsmästare

1 Klenssmed

5 Gårdsdrängar

1 Piga

4 Ladugårdspigor

Under andra halvan av 1900-talet bestod tjänstestaben på slottet av 5 personer. Här bild från gamla köket som visar tjänstefolket i arbete under 1950-talet. Foto: Märta Claréus