Samarbetspartners

Alla tiders slott och kultur HB driver sedan 2020 verksamheten på Salsta slott, men i samverkan med ett stort antal andra aktörer:

Studieförbundet Vuxenskolan stöttar våra kulturarrangemang och erbjuder också studiecirklar på Salsta slott. Höstterminen genomförs 2020 dels en kammarmusikalisk studiecirkel och dels kurser i chokladpralinstillverkning.

Handjord svarar för fikaserveringen på Salsta slott. Läs mer om hur slottkaféet snabbt blivit populärt i UNT.

Uppdukat i Vinterträdgården.

Cajsa´s Kök erbjuder mötespaket för grupper mellan 8-15 personer i slottets vinterträdgård, med lunch och fika och tillgång till grupprum.

Upplandsstiftelsen svarar för Salstaleden mellan stationen i Vattholma och stationen i Skyttorp, med Salsta slott som lägligt rastställe däremellan. I samband med invigningen av Salstaleden spelade Upplandsstiftelsen in detta korta klipp om slottets historia, med drönarfilm av slottet.

Wattholma Kultur- och Hembygdsförening knyter samman historia och en levande samtid i Vattholma och arrangerar bl a en årlig julmarknad i Salsta.

Ågårdens häst och maskintjänst svarar för skötseln av trädgården, som framgår av namnet klipps slottets gräsmatta medelst häst.

Statens Fastighetsverk äger Salsta slott och svarar för tekniskt underhåll etc.

Nationalmuseum äger många av de inventarier som är placerade på Salsta slott. För fördjupad information om Salsta slotts historia rekommenderas skriften Ett Upplandsslott från stormaktstiden.

Klaverens hus har en stor samling klaverinstrument i sitt museum i Lövstabruk och kompletterar nu den utställningen med instrument placerade på Salsta slott. En förteckning över de instrument som är placerade på slottet hittar du här.

Flygel från 1860-talet, inlånad av Klaverens hus och placerad i Musiksalongen, en salong inredd i början av 1800-talet i Empirestil.

Vinterträdgården omvandlad till futuristiskt väntrum, i samband med inspelning av filmen Skönheten.